Agrodron UAV


dron01.jpg

Szkody łowieckie- zadzwoń: 91 464 56 61

Bezzałogowy statek powietrzny (UAV) jest w stanie szybko, dokładnie i elastycznie wykonywać zadania pomiarowe upraw w każdym stadium rozwoju. Agrodron® jest wyposażony w odpowiednie czujniki, działające zarówno w spektrum widzialnym, jak również NIR, NDVI. Potrafi na bieżąco dokonywać bezpośrednich pomiarów wilgotności i temperatury gleby. Dzięki dopracowanym procedurom analizy obrazu i zaawansowanym algorytmom agronomicznym informacje te są bezcenne w procesie decyzyjnym produkcji roślinnej.

Prawdziwą wartość Agrodron® pokazuje w połączeniu z klasycznymi, kontaktowymi metodami badawczymi - skanowaniem elektromagnetycznym gleby EM-38 i badaniem zasobności.


Pozyskiwanie informacji przestrzennych

Dron (UAV): W pełni autonomiczny, programowalny system do wykonywania specjalizowanych misji

Czujniki: kamera NDVI, kamera RGB, kamera NIR, kamera termowizyjna, czujnik temperatury i wilgotności gleby (w zależności od celu misji)

Rodzaje misji/zastosowanie:
• ocena stanu odżywienia/kondycji roślin
• estymacja plonów
• detekcja patogenów
• kartografia
• dokumentacja szkód łowieckich (kamera 24Mpx)
• mapy 3D terenu

Takie zintegrowane podejście pozwala właściwie zaplanować i na bieżąco nadzorować i analizować różnice w trakcie rozwoju plonu, zwiększając efektywność nawożenia. Agrodron® łączy zalety technologii satelitarnych (zdalność, wydajność, brak uszkodzeń łanu) z dokładnością i elastycznością badań kontaktowych - nie jest zależny od pokrywy chmur, jest w stanie dokonać precyzyjnej analizy nawet niewielkich upraw. Dzięki wysokiej rozdzielczości pracy dron pozwala również określić areały i przyczyny uszkodzeń uprawy - wymrożenia czy szkody łowieckie.

Agrodron® to kompleksowa usługa, obejmująca wszystkie niezbędne kroki - pomiary z powietrza, analiza danych, decyzja nawozowa oraz wprowadzenia aplikacji nawozowej do rozsiewacza bądź opryskiwacza. Rozwiązanie szczególnie przydatne dla gospodarstw nie posiadających własnego czujnika azotu.


dron02.jpg

Szkody Łowieckie

Przeprowadzanie nalotu.

Przed dokonaniem nalotu monitorującego stan upraw i rozmiar szkód łowieckich, określamy wspólnie z rolnikiem dokładną lokalizację, powierzchnię pól i termin nalotu. Parametry te są niezbędne do zaplanowania lotu - musimy określić czy przestrzeń powietrzna w tym miejscu i czasie jest dostępna oraz czy warunki pogodowe pozwolą na wykonanie misji.

Nalot odbywa się w godzinach porannych i południowych, w towarzystwie rolnika. Po każdym starcie i lądowaniu drona dane są weryfikowane aby mieć pewność że zebrane informacje będą wystarczające do analizy.

W razie potrzeby wspieramy się drugim dronem, dokonującym nagrania video, podgląd którego jest dostępny na bieżąco oraz po wykonaniu zlecenia.

Procedura analizy i pomiaru

Zdjęcia zebrane w trakcie nalotu są łączone do postaci jednego (dla każdego pola) zdjęcia o bardzo dużym rozmiarze. Zdjęcie takie jest następnie, w zależności od rozmiaru i charakteru szkód analizowane ręcznie bądź za pomocą algorytmu komputerowego i powierzchnie uszkodzone są wyznaczane i mierzone.

Jednoznaczne określenie lokalizacji i powierzchni szkód gwarantuje iż w czasie szacowania z przedstawicielami koła łowieckiego szkody nie zostaną pominięte.

Wyniki jakie oferujemy

1. Mapy wysokiej rozdzielczości dostępne on-line w sieci, z możliwością przeglądania, przesuwania i powiększania, aż do centymetrowej dokładności.
Te mapy pozwalają na otwartą dyskusję na temat charakteru i rozmiaru strat. Na przygotowanie planu szacowania szkód bądź określenie miejsc które będą wymagały szczególnej ochrony w latach następnych.

2. Mapy drukowane. Wielkoformatowe mapy drukowane zawierające doskonałej jakości, o wysokiej rozdzielczości, zdjęcie obszaru wykonywania misji. Mapa taka może być przedstawiona w postaci samego zdjęcia, lub też zdjęcia wraz z analizą, komentarzem i pomiarem powierzchni

3. Pliki z pozycjonowaniem geograficznym. Wszystkie dane jakie generujemy w ramach procesu monitoringu szkód łowieckich są geopozycjonowane. Oznacza to że wszystkie zdjęcia, linie i obszary wynikające z pomiarów posiadają lokalizację przestrzenną i można je wykorzystać w oprogramowaniu GIS lub oprogramowaniu rolniczym takim jak Farmworks.