Badanie gleby


Sukces w uprawie zależy od trafnych decyzji. A te z kolei - od jakości i wiarygodności informacji na których nie opieramy. Taką informację dostarczamy w ramach serwisu analizy zasobności gleby. Nowoczesna flota samochodów terenowych, ultraszybkie automaty próbobiorcze, doświadczeni i wykwalifikowani technicy polowi to gwarancja dostarczenia pewnych wyników na czas. Oferujemy pełną gamę badań - zarówno standardowe badania gleby uprawnej, przez badania specjalizowane pod konkretną uprawę, skończywszy na kompleksowej analizie stanowiska, obejmującą analizę chemiczną, mechaniczną, aktywności biologicznej i przygotowanie gruntownej oceny jakości i perspektyw danego pola.

Wybierz, które z naszych usług pasują najlepiej do twoich potrzeb:

Ekonomiczna

 • raster 4ha
 • analizy P2O5, K2O, MgO, pH
 • mapy PDF

Standard AT

 • raster 3ha
 • analizy P2O5, K2O, MgO, pH
 • analizy Mn, Zn, Cu, Fe
 • mapy PDF i papierowe
 • głębokość pobierania: 25cm
 • próba zbiorcza: 12 nakłuć

TrueSOIL®

 • skanowanie gleby EC
 • skanowanie gleby OM
 • strefy zarządzania
 • próbkowanie targetowane
 • raster 2ha
 • analizy P2O5, K2O, MgO, pH
 • analizy Mn, Zn, Cu, Fe
 • model terenu 3D
 • mapy PDF i papierowe
 • głębokość pobierania: 25cm
 • próba zbiorcza: 12 nakłuć
 • kontrola głębokości pobrania
zasobnosc03.jpg

Wyniki są istotną informacją dla gospodarza oraz stanowią podstawę do przygotowania i wdrożenia systemu zmiennego nawożenia (VRA)

Naszym klientom gwarantujemy zyski wypływające z właściwego poziomu nawożenia, uwzględniającego zmienną zasobność, a w przypadku wcześniejszego skanowania gleby skanerem elektromagnetycznycm EM-38, również potencjał plonowania. Dysponujemy własnymi algorytmami nawożącymi, jak również jesteśmy w stanie zaadaptować wszelkie rozwiązania stosowane w gospodarstwie. Wiedza na temat potencjału i zasobności gleby pozwala z jednej strony na oszczędności w stosowaniu nawozów, a z drugiej oferuje bezpośredni zysk w postaci poprawy plonowania na stanowiskach wcześniej ubogich w składniki odżywcze.

Badania gleby i rozwiązania VRA oferujemy od ponad 10 lat, budując trwałe relacje partnerskie z naszymi klientami.

Badania zasobności glebowej

 • Głębokość pobrania prób gleby: 0-30 cm
 • Raster pomiarowy: 1, 2, 3 lub 4 ha, kwadrat regularny lub poligony wyznaczone po skanowaniu gleby skanerem Geonics EM-38
 • Ilość nakłuć: 15/próbę zbiorczą
 • Wyznaczanie i rejestracja miejsc pobrania: dedykowane oprogramowanie i lokalizacja GPS
 • Laboratorium: akredytowane laboratoria w Polsce oraz Niemczech
 • Czas oczekiwania na wyniki: 7-14 dni
 • Wizualizacja wyników: mapy drukowane i dane cyfrowe

Precyzyjne i wiarygodne
pobranie prób glebowych
jest podstawą właściwych
decyzji agronomicznych

zasobnosc02.jpg

Obalamy mity

Przez lata naszej działalności napotykamy na szereg pytań i wątpliwości związanych z pozyskiwaniem najważniejszych informacji mających kolosalny wpływ na decyzje agronomiczne - zasobności gleby w dostępne składniki pokarmowe dla roślin.

Zebraliśmy te najczęściej powtarzane i budzące kontrowersje.

1. Znam swoje pola, nie potrzebuję badań glebowych. To najpopularniejszy mit, z jakim spotykają się doradcy i eksperci. Doświadczony gospodarz istotnie doskonale wie które fragmenty jego pól lepiej czy gorzej rodzą. Ale najczęściej nie wie, z jakiego powodu a taka zwyczajowa wiedza nie wystarczy do podjęcia właściwej decyzji dotyczącej obsady czy nawożenia.

2. Badania są ważne 4 lata, nie widzę potrzeby wykonywać ich częściej. Czteroletni odstęp pomiędzy badaniami gleby to minimum określone przez kodeks dobrej praktyki rolniczej. Ale to jedynie minimum i to formalne, niemające nic wspólnego z agronomią. Cztery lata to okres w czasie którego zbieramy z pola około 200-400dt plonu głównego, wytwarzamy nawet do 1000 dt plonu pobocznego, stosujemy kilka tysięcy kilogramów nawozów mineralnych.
Gleba to dynamiczne środowisko, cztery lata to wystarczający okres, aby warunki glebowe odbiegły s od optymalnych. Dlatego opłacalne jest wykonywać je zdecydowanie częściej.

3. Badania są drogie, muszę oszczędzać, mam inne inwestycje… Koszt badań glebowych to od 20 do 50zł za hektar, gdzie cena to głównie suma kosztów wybranych przez nas analiz glebowych. Czy to dużo?
Roczne nakłady na 1ha (agrotechnika, nawożenie, ochrona) to średnio 3 tysiące złotych, oznacza to, że precyzyjna i aktualna wiedza na temat stanu zasobności naszego pola kosztuje nie więcej niż 0,3% całkowitych kosztów a brak tych informacji może oznaczać kolosalne straty w plonowaniu.

4. Nie widzę różnicy w technologiach pobierania prób glebowych. Choć wszystkie analizy są (a przynajmniej powinny być) wykonywane w akredytowanych laboratoriach, sam proces pobierania (pozyskania próbek gleby) nie zawsze jest taki sam.
Podstawowym czynnikiem wpływający na jakość prób glebowych jest wielkość rastra próbki. Innymi słowy - im mniejszy rozmiar jednej próbki - 4, 2 lub 1ha, tym wyższa, jakość analizy pola. Jednakże takie podejście oznacza również liniowy wzrost kosztów analizy na polu.
Dlatego kluczem do dokładnych a jednocześnie oszczędnych badań jest dopasowanie obszarów pobierania próby do mechanicznej zmienności glebowej na polu.
Optymalnym narzędziem do tego celu jest skanowanie gleby. Skaner glebowy EM-38 pozwala na rozpoznanie składu mechanicznego gleby na danym obszarze i rozdzielenie miejsc piaszczystych, od gliniastych czy ilastych.
W ten sposób, otrzymujemy optymalną gęstość prób glebowych, przy ograniczonej liczbie analiz w laboratorium. Uzyskujemy fenomen-taniej i lepiej!

5. Bez odpowiedniego sprzętu do aplikacji nie wykorzystam badań. Co prawda posiadanie sprzętu wyposażonego w systemy zmiennego wysiewu nawozu znacznie upraszcza praktyczne wykorzystanie map zasobności glebowej, ale absolutnie nie jest koniecznością.
W wielu przypadkach sama świadomość , które fragmenty pola charakteryzują się jakim deficytem pozwala na prostą, ręczną korektę zasobności. Ponadto jednie spojrzenie na mapę obrazuje stopień zasobności i daje możliwość wykonania kalkulacji potrzeb nawozowych w skali całego gospodarstwa.

6. Oferowane analizy nie obrazują rzeczywistych ilości składników pokarmowych dostępnych dla roślin. Dostępne analizy próbek gleby są wykonywane metodyką przeznaczoną dla celów doradztwa nawozowego, czyli otrzymywane wyniki mogą służyć do wykonania planów nawozowych

7. Nie ufam laboratoriom w Polsce. Jeżeli masz obawy, co do jakości analiz w polskich laboratoriach (państwowych czy prywatnych), możesz wykonać badania za granicą (np. w niemieckich laboratoriach LUFA). Pamiętaj jednak, że metodyka badań a co za tym interpretacja wyników jest odmienna, a ceny analiz są 4-10 krotnie wyższe.

8. Szukam najtańszej oferty usługi analiz pól. Koncepcja jak najbardziej słuszna, jednak zastanów się, czy kryterium ceny jest jedynym, które zapewni Ci wiarygodną usługę. Proces pobierania prób wbrew pozorom nie jest taki prosty i może być obarczony błędami, najczęściej ludzkimi- dlatego sprawdź w jakich warunkach pracuje Twój próbobiorca- niewątpliwie po 10 godzinach pracy w terenie quadem, w pyle, upale, deszczu lub śniegu, utraci on zainteresowanie pracą którą wykonuje.

Dlatego w Agrotechnology próbobiorcy pracują pick-up’ami, które zapewniają komfortowe warunki pracy a co za tym idzie-najwyższą jakością wykonanej pracy.