Skanowanie gleby


Pierwszym i podstawowym zmiennym czynnikiem który pojawia się w uprawie jest jakość stanowiska. Żyzność, pojemność kompleksu sorpcyjnego, zdolność do utrzymania wilgoci bądź odprowadzenia nadmiaru wody - to parametry które wynikają wprost z mechanicznej struktury gleby. Gleba piaszczysta, ilasta, glinasta, mady, albo dowolna mieszanka powyższych występują ze zmiennym nasileniem na polach uprawnych. Precyzyjna informacja na temat charakteru gleby na której prowadzona jest produkcja roślinna jest bezcenna.

skaner_01.jpg

EM-38 to skaner glebowy pozwalający otrzymać precyzyjną i dokładną informację na temat zmienności struktury gleby w obrębie pola. Informacja ta jest następnie wykorzystywana na wszystkich etapach implementacji precyzyjnego rolnictwa. Wykorzystujemy ją do zaplanowania jednorodnych parceli pobierania prób gleby, dzięki czemu osiągamy najwyższą dostępną obecnie jakość badania gleby, co przekłada się wprost na jakość strategi zmiennego nawożenia.

Pomiar struktury mechanicznej gleby wykonywany jest z rozdzielczością do 2000 pomiarów na hektar, a dzięki bezkontaktowemu charakterowi badania za pomocą zmiennego pola elektromagnetycznego, badanie jest możliwe bez względu na stan pola, rodzaj uprawy czy wilgot- ność gleby. Możliwe jest nawet badanie na polach pokrytych śniegiem.

skaner_02.jpg

Skanowanie gleby w połączeniu z cyklicznym badaniem zasobności glebowej jest podstawą do precyzyjnego wysiewu nawozów i jest niezbędnym narzędziem współczesnego rolnictwa.

Skaner glebowy GEONICS EM-38 MK2 (drugiej generacji)

Głębokość skanowania:
1,0 m (dipol pionowy) lub 0,5 m (dipol poziomy)
Częstotliwość pomiaru: 10 pomiarów/sekundę
Rozdzielczość pomiaru: 2000 punktów/ha
Rejestracja: GPS RTK
Wizualizacja wyników: mapy cyfrowe PDF lub SHP

Zastosowanie:

• superprecyzyjne badanie zasobności glebowej
• wyznaczanie stref potencjału plonowania
• weryfikacja i kontrola pojemności wodnej i nawadniania
• zmienny wysiew nasion
• dopasowanie poziomu nawożenia

3d_map_skanowanie_EM38_geonics_web.jpg