Azot-nieuchwytny sprzymierzeniec roślin


#

Azot dostępny roślinom jest głównym czynnikiem plonotwórczym roślin. Jednak, zanim rośliny będą mogły z niego skorzystać, musi zajść wiele procesów fizyko-chemicznych po drodze.

Podaż azotu w glebie na starcie wiosennego sezony wegetacyjnego, zależy od wielu czynników, lokalnych przestrzennie i czasowych uwarunkowań, m.in. przebieg pogody w czasie sezonu, ilość opadów, rodzaju gleby, ilości i rodzaju dostarczonego nawozu organicznego, technologi uprawy, sposobu zagospodarowania resztek pożniwnych itd.

Próby obliczenia właściwej dawki przy pierwszej i kolejnych aplikacjach w 2019 sprawiają wiele kłopotu i często kończą się niepowodzeniem.