Badania glebowe 2017- jesteśmy gotowi!


Jednak wysokie plony to również duży popyt na składniki pokarmowe, których poziom może niebezpiecznie się obniżyć. Co więcej, można spodziewać się znacznego zróżnicowania zasobności glebowej pomiędzy polami jak również w ramach poszczególnych pól.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty usługi precyzyjnego mapowania zasobności gleby w standardzie premium- TRUESoil, uwzględniającym również teksturę gleby.

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem i zarezerwuj termin badania!

#