Monitoring rzepaku 2016


W trudnej sytuacji ekonomiczniej, jaka panuje obecnie w branży upraw rolnych, wskazane wydaje się wdrożenie rozwiązań pozwalających na optymalizację produkcji- zwiększenie plonów tam, gdzie jest to możliwe, oraz ograniczenie nakładów w miejscach o niskim potencjale plonotwórczym. Każda zainwestowana złotówka powinna przynieść jak największy zysk!

Proponujemy Państwu podjąć kroki, które pozwolą na racjonalne nawożenie rzepaku ozimego.

Co Państwo zamawiają

  • Usługę wykonania wysokorozdzielczej mapy pobrania azotu przez rzepak pod koniec wegetacji jesiennej
  • Przygotowanie rekomendacji nawozowych w oparciu o zaawansowane algorytmy agronomiczne
  • Przygotowanie cyfrowych map aplikacyjnych (rozsiewacz nawozowy lub opryskiwacz)

Opcjonalnie:

· Korelacja map biomasy z mapą struktury gleby wykonanej za pomocą skanera elektromagnetycznego EM-38

· Wypożyczenie systemu precyzyjnego wysiewu nawozów GPS

· Integracja posiadanych systemów i oprogramowania

Co Państwo otrzymują

  • Pełną i wiarygodną informację o stanie uprawy rzepaku pod koniec wegetacji jesiennej w postaci mapy cyfrowej
  • Mapę zróżnicowania pobrania azotu przez rośliny oraz cyfrową mapę aplikacji azotu dla pierwszej dawki w 2017 roku

Co Państwo zyskują

  • Wyrównanie łanu
  • Zapewnienia odpowiedniej ilości plonotwórczego azotu na żyznych stanowiskach
  • Wymierny zysk w postaci zwiększonego plonowania na żyznych stanowiskach (ok 100-200 zł/ha)
  • Oszczędność azotu w miejscach nierokujących na wysoki plon (ok. 10-20% azotu)

Kiedy?

Pomiary stanu rzepaku wykonujemy na przełomie października i listopada 2016 roku

Aplikacje nawozu- zgodnie z terminem agronomicznym pierwszej aplikacji azotowej w 2017 roku.

Jak zamówić?

-telefonicznie: 91 464 56 61

-mailowo: rzepak@agrotechnology.pl