Agrodron i Sequoia-pomiary stanu ziemniaków i cebuli kamerą multispektralną


Pomiary Seqouia