Zima? Czas na test!


Zimowy, interwencyjny audyt gleby

Dla kogo?

Zima to czas, kiedy zauważasz na swoich polach występujące lokalnie problemy ze wzrostem roślin - opóźniony wzrost, wypadanie obsady, choroby. Zbyt mała rozdzielczość regularnych badań zasobności glebowej nie pozwala wykazać jednak przyczyn takiej sytuacji i odpowiednio zareagować.

Gdzie leży problem?

Często, przyczyny leżą głębiej , w strukturze gleby - jej degradacji lub braku plonotwórczych czynników których wcześniej nie analizowałeś (materia organiczna, EC, CEC, azot).
Nasze badania są też świetnym uzupełnieniem i weryfikacją pomiarów satelitarnych NDVI, jeżeli z nich korzystasz.

Chirurgiczna precyzja

Proponujemy Ci dedykowane, interwencyjne i celowane (spot sampling) badanie problematycznych miejsc pól w Twoim gospodarstwie ze znacznie rozszerzonym zakresem analiz.

Usługa dla każdego

Niezależnie od wielkości gospodarstwa, od tego czy badasz glebę regularnie lub robisz to pierwszy raz, nasza wizualizacja informacji o glebie pozwoli Ci wyciągnąć właściwe wnioski.

Szczegóły usługi

  • Odczyn gleby i zawartość makroelementów (ph, fosfor, potas, magnez)
  • Zasobność wszystkich kluczowych mikroelementów
  • Zasobność azotu mineralnego z trzech warstw gleby (0-30 cm, 30-60 cm, 60-90 cm)
  • Materia organiczna (opcja)
    CEC - pojemność sorpcyjna (opcja)


Cena: 3299 zł 2499 zł*
*pakiet 10 prób, cena netto, promocja trwa do 31.01.2020


Zamówienia

telefonicznie: 91 464 56 61 lub e-mail: kontakt@agrotechnology.pl


makieta_ulotka.jpg